U bent hier: Home » ... » ... » ... » ... » ... » Archieven » Hydrogeologie | Hydrogeologische Meetreeksen Gegevens

Hydrogeologie | Hydrogeologische Meetreeksen Gegevens

Deze pagina naar iemand opsturen Deze pagina afdrukken
GEO/2002-2003 – Analyse en valorisatie van lange hydrogeologische meetreeksen van grondwaterpeilen

Sleutelwoorden

Grondwater, peilmetingen, tijdreeksen, aquiferevolutie

Objectieven

Het maken van een analyse van de evolutie van het grondwaterpeil in enkele peilputten die gedurende langere periode en op regelmatige wijze opgemeten werden. Het is de bedoeling de analysen van deze reeksen per aquifer in te delen en te interpreteren om aldus de evolutie van enkele aquifers te beschrijven en te verklaren in functie van meteorologische gegevens, onttrekkingen of eventuele andere invloeden.

Realisatie

Uit de 750 series peilmetingen die in de loop der jaren door de BGD zijn opgemeten of verzameld, worden de piëzometers met lange tijdreeksen gekozen (> 20 jaar). Van elk van deze meetreeksen wordt een spectraalanalyse gemaakt die men na vergelijking met meteorologische gegevens zal analyseren op factoren die het waterpeil in elke piëzometer beïnvloeden. Van de verschillende gepostuleerde factoren worden de meest waarschijnlijke onderling vergeleken waarna algemene conclusies getrokken worden aangaande de individuele peilput en later, na onderlinge vergelijking, voor de ganse aquifer.

Budget

Eigen middelen BGD/KBIN.

Personeel dat meewerkt aan het programma

  • P.Laga verantwoordelijke;
  • H Goethals dagelijkse opvolging;
  • B Kastbjerg contractueel geoloog en feitelijke uitvoerder.

Startdatum van het project

01/10/02.

Figuren

frequenties uit piëzometergegevens
 
Voorstelling van de belangrijkste frequenties uit piëzometergegevens (hoogste pieken).
 
 
Originele piëzometergegevens
 
Originele piëzometergegevens (grijze curve), het model zonder seizoenscomponent (zwarte curve) en een model van de evapotranspiratie gegevens zonder seizoenscomponent in de buurt (rode lijn).
Terug naar onderzoek
 
Laatst gewijzigd : 07 oktober 2010