U bent hier: Home » Wie zijn wij? » Vacatures

Vacatures

Deze pagina naar iemand opsturen Deze pagina afdrukken
Geïnteresseerd in een job in het museum? Hier vind je onze huidige vacatures.Doctor in de Archeologie of in de Wetenschappen (Geologie of Biologie)

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen zoekt een Doctor in de Archeologie of in de Wetenschappen (Geologie of Biologie) NL/FR.

Context

Het onderzoeksprogramma “Mens en milieu in het Quartair” maakt deel uit van de Operationele Directie ‘Aarde en Geschiedenis van het Leven’, een departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Dit programma onderzoekt op multidisciplinaire wijze alle aspecten van het natuurlijk milieu tijdens het Pleistoceen en het Holoceen alsook van de interacties met de biologische en culturele evolutie van de mens.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen werft een voltijds wetenschappelijk medewerker aan voor de opstart en coördinatie van de pilootfase van een nieuw excellentiecentrum genaamd ‘Archaeosciences’. Het excellentiecentrum beoogt de expertise samen te brengen die in verschillende Federale Wetenschappelijke Instellingen aanwezig is inzake archeologie en hieraan verbonden natuurwetenschappen met inbegrip van de analysetechnieken (instrumentatie en expertise), met als doel de wetenschappelijke stimulatie en de zichtbaarheid van de federale expertise te verhogen. Het centrum zal, doorheen tijd en ruimte, de menselijke populaties en hun culturen bestuderen, hun fysisch, plantaardig en dierlijk milieu, alsook de interacties tussen de mens en die omgeving. Het centrum heeft betrekking op ongeveer 60 wetenschappers uit vijf Federale Wetenschappelijke Instellingen, het KBIN, het KMMA, het KIK, de KMKG en het KMI en houdt een gezamenlijk onderzoeksprogramma en beheersprogramma in met duidelijke coördinatie, alsook een profilering op nationaal en internationaal niveau.

De werkomgeving is drietalig Nederlands-Frans-Engels. De positie is open in beide taalrollen Nederlands en Frans.

De kandidaat zal verantwoordelijk zijn voor het opstarten van een excellentiecentrum inzake archeologie en hieraan verbonden natuurwetenschappen met inbegrip van de analysetechnieken (instrumentatie en expertise).

Hij wordt tewerkgesteld binnen de Operationele Directie ‘Aarde en Geschiedenis van het Leven’ van het KBIN en meer bepaald in het onderzoeksprogramma “Mens en milieu in het Quartair”.


Functie

De kandidaat wil graag werken in een drietalige werkomgeving, Nederlands, Frans en Engels en is bereid op zending te gaan in binnen-en buitenland. Hij staat in voor:

 • het oprichten van een wetenschappelijk comité en een opvolgcomité voor het excellentiecentrum;
 • het opstellen van een strategisch en een operationeel plan;
 • de coördinatie van de uitwerking van een onderzoeksagenda voor het centrum;
 • het concreet aantonen van de toegevoegde waarde van het centrum inzake bijvoorbeeld stimulering van gezamenlijke onderzoeksprojecten, gezamenlijk delen van onderzoekinstrumentatie, of zichtbaarheid van het centrum;
 • het voorbereiden van een volgende fase doorheen de verkenning van mogelijke verdere financieringsbronnen, een precieze organisatie- en bestuursmodus, met het oog op het verwerven van een structurele financiering.

Profiel

Diploma:

 • doctoraat in de Archeologie of in de Wetenschappen (Geologie of Biologie).

Competenties:

De positie is open in beide taalrollen (Nl/Fr).

 • ten minste vijf jaar post-doc onderzoekservaring in de archeologie en/of in de hieraan verbonden natuurwetenschappen bij voorkeur met een multidisciplinaire aanpak;
 • vaardigheden in het schrijven van projecten en/of resultaten van wetenschappelijke studies;
 • ten minste drie jaar ervaring in het beheer van grote onderzoeksprojecten en/of van onderzoeksprogramma’s, bij voorkeur in netwerken met internationale samenwerking;
 • beschikken over een goede kennis van de beheerstructuren van het wetenschappelijk onderzoek in België;beschikken over een goede kennis van de federale wetenschappelijke expertise inzake archeologisch en eraan verbonden natuurwetenschappelijk onderzoek in België;
 • ervaring in federale administratieve aangelegenheden inzake wetenschappelijk onderzoek en de financiering ervan op Belgisch en internationaal niveau;
 • beschikken over goede organisatorische en financiële vaardigheden;
 • beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Pluspunten zijn:

 • buitenlandse onderzoekservaring;
 • deelname aan internationale onderzoeksnetwerken;
 • praktische ervaring in een onderzoeksinstituut of in een instituut van wetenschapsondersteuning;
 • in het bezit zijn van een rijbewijs.

Wij bieden

 • een voltijdse positie voor 18 maanden, te starten vanaf 1 november 2014;
 • verloning volgens het wettelijke barema voor een graad SW2;
 • gratis openbaar vervoer tussen de woonplaats en de werkplaats;
 • een dynamisch, uitdagend, gevarieerd en stimulerend werkkader.

Werkplaats: de succesvolle kandidaat wordt tewerkgesteld binnen de Operationele Directie 'Aarde en Geschiedenis van het Leven' en meer bepaald in het onderzoeksprogramma 'Mens en milieu in het Quartair' op volgend adres: Vautierstraat 29, B-1000 Brussel.


Solliciteren

De kandidaturen met motivatiebrief en gedetailleerd curriculum vitae dienen tegen uiterlijk 8 september 2014 aan te komen op volgend adres: KBIN - OD Aarde en Geschiedenis van het Leven - t.a.v. Wim Van Neer - Vautierstraat 29 - B-1000 Brussel, of via e-mail naar Wim Van Neer.

De kandidaten weerhouden op basis van hun CV worden uitgenodigd voor een interview in de week van 22 september 2014.

Contactpersoon voor administratieve inlichtingen: Anouk Schoeters.
Wetenschappelijk profiel, DGD-KBIN programma

Context

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) ondersteunt sinds 1999 de Directie Ontwikkelingssamenwerking (DGD) om bij te dragen tot de uitvoering van de Conventie van de Verengde naties op de biologische diversiteit (CBD, Rio, 1992) in ontwikkelingslanden. De activiteiten hebben als doel de capaciteiten van de partners van het instituut en DGD te versterken langs zes assen:

 1. het verwerven van wetenschappelijke kennis over biodiversiteit en ecosysteemdiensten en hun bijdrage aan de vermindering van armoede;
 2. het beheer van informatie rond biodiversiteit;
 3. sensibilisatie en communicatie over het belang van biodiversiteit voor ontwikkeling;
 4. de integratie van biodiversiteit in de ontwikkelingssector (mainstreaming);
 5. het meten, de verslaggeving en de evaluatie van biodiversiteit (MRV: Measuring, Reporting, Verification);
 6. bijdragen tot de uitvoering van “de toegang tot de genetische rijkdommen en de billijke verdeling van de voordelen die uit hun gebruik voortvloeien (Protocol van Nagoya, ABS)”.

Functie

Binnen het team van het programma en onder de supervisie van de coördinator van het programma zal het nieuw teamlid in het bijzonder bijdragen tot de assen 3, 5 en 6, en zal verder meewerken aan de andere assen in functie van de noden. Concreet zal het nieuw teamlid aan de partners steun verlenen in volgende domeinen:

As 3: sensibilisatie en communicatie over het belang van biodiversiteit voor ontwikkeling

 • de ontwikkeling van instrumenten van sensibilisatie o.a. gelinkt aan MRV en ABS.

As 5: het meten, de verslaggeving en de evaluatie van biodiversiteit

 • de analyse van beste praktijken en MRV aangepast aan de noden van partnerlanden;
 • de ontwikkeling van instrumenten van MRV voor de ondersteuning van partnerlanden;
 • de organisatie van training rond MRV in het Noorden en in het Zuiden;
 • peer review van beleidsdocumenten;
 • de ontwikkeling met de partnerlanden van pilootprojecten om MRV te testen en aan te passen aan de nationale context.

As 6: Bijdragen tot de uitvoering van “de toegang tot de genetische rijkdommen en de billijke verdeling van de voordelen die uit hun gebruik voortvloeien (Protocol van Nagoya, ABS)”

 • de analyse van de noden tot versterking van de capaciteiten van de partnerlanden in het kader van het protocol van Nagoya en ‘ABS’;
 • bijdragen tot de ontwikkeling van producten en diensten en organiseren/meewerken aan workshops rond sensibilisatie van de belanghebbenden in België, zoals de onderzoekers, de attachés en anderen;
 • samenwerken met de Belgische knooppunt ABS en ABS-Clearing House op de ontwikkelingen rond ABS en het protocol van Nagoya.

De kandidaat/kandidate zal ook:

 • bijdragen tot de andere strategische assen van het DGD-KBIN programma, inclusief de strategische reflectie, projectoproepen, stuurgroepen, updaten van de web site enz...
 • bijdragen tot de verslaggeving, de planning, de evaluatie van het programma;
 • deelnemen aan nationale en internationale symposia rond beleid, MRV en ABS.

Gezocht profiel

De kandidaat/kandidate moet:

 • houd(st)er zijn van een master in natuurwetenschappen of een ander domein gerelateerd aan natuurwetenschappen of milieu, met een beroepservaring van minimum 3 jaar in ten minste één van de domeinen van de functie;
 • beroepservaring hebben op het terrein in een ontwikkelingsland, een goede kennis hebben van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, en ervaring in het organiseren van workshops, training, stages, lessen;
 • een goede kennis van ecosysteemdiensten en de ecologische en economische uitdagingen hieromtrent;
 • een vlotte schrijver/schrijfster zijn met een analytische teamgeest en een vlotte kennis van het Frans, Nederlands en Engels om te kunnen werken binnen het team zoals ook met de partners in ontwikkelingslanden;
 • een goede capaciteit om te werken met data bases en IT instrumenten;
 • ervaring van projectbeheer en ervaring met de instrumenten van ‘Project Cycle Management’.

Bijkomende vaardigheden

 • een bijkomend diploma of vorming in economische of sociale wetenschappen is een ernstig pluspunt. Een doctoraat is een pluspunt;
 • vorming in communicatie, pedagogie, change management of andere gelijkwaardige vaardigheden of ervaring zijn een goed pluspunt.

Werkomstandigheden

De functie is in 1000 Brussel, Vautierstraat 29, met een contract van onbepaalde duur, voltijds, salaris volgens de federale barema’s voor wetenschappelijke functies. Onmiddellijke in dienstneming (ideaal op 1 november 2014).

Informatie, enkel via mail, kan aangevraagd worden aan dhr. Luc Janssens de Bisthoven, coördinator van het programma.

Een gedetailleerd CV, 3 referenties en een motivatiebrief moeten, enkel en alleen per e-mail, worden verstuurd aan dhr. Luc Janssens de Bisthoven, ten laatste tegen 8 september 2014. De interviews zullen plaatsvinden in de week van 22 september.
Spontane sollicitaties

Voor spontane sollicitaties: mail naar jobs@natuurwetenschappen.be

 
Laatst gewijzigd : 01 september 2014