U bent hier: Home » Wie zijn wij? » Vacatures

Vacatures

Deze pagina naar iemand opsturen Deze pagina afdrukken
Geïnteresseerd in een job in het museum? Hier vind je onze huidige vacatures.Wetenschappelijk profiel, DGD-KBIN programma

Context

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) ondersteunt sinds 1999 de Directie Ontwikkelingssamenwerking (DGD) om bij te dragen tot de uitvoering van de Conventie van de Verengde naties op de biologische diversiteit (CBD, Rio, 1992) in ontwikkelingslanden. De activiteiten hebben als doel de capaciteiten van de partners van het instituut en DGD te versterken langs zes assen:

 1. het verwerven van wetenschappelijke kennis over biodiversiteit en ecosysteemdiensten en hun bijdrage aan de vermindering van armoede;
 2. het beheer van informatie rond biodiversiteit;
 3. sensibilisatie en communicatie over het belang van biodiversiteit voor ontwikkeling;
 4. de integratie van biodiversiteit in de ontwikkelingssector (mainstreaming);
 5. het meten, de verslaggeving en de evaluatie van biodiversiteit (MRV: Measuring, Reporting, Verification);
 6. bijdragen tot de uitvoering van “de toegang tot de genetische rijkdommen en de billijke verdeling van de voordelen die uit hun gebruik voortvloeien (Protocol van Nagoya, ABS)”.

Functie

Binnen het team van het programma en onder de supervisie van de coördinator van het programma zal het nieuw teamlid in het bijzonder bijdragen tot de assen 3, 5 en 6, en zal verder meewerken aan de andere assen in functie van de noden. Concreet zal het nieuw teamlid aan de partners steun verlenen in volgende domeinen:

As 3: sensibilisatie en communicatie over het belang van biodiversiteit voor ontwikkeling

 • de ontwikkeling van instrumenten van sensibilisatie o.a. gelinkt aan MRV en ABS.

As 5: het meten, de verslaggeving en de evaluatie van biodiversiteit

 • de analyse van beste praktijken en MRV aangepast aan de noden van partnerlanden;
 • de ontwikkeling van instrumenten van MRV voor de ondersteuning van partnerlanden;
 • de organisatie van training rond MRV in het Noorden en in het Zuiden;
 • peer review van beleidsdocumenten;
 • de ontwikkeling met de partnerlanden van pilootprojecten om MRV te testen en aan te passen aan de nationale context.

As 6: Bijdragen tot de uitvoering van “de toegang tot de genetische rijkdommen en de billijke verdeling van de voordelen die uit hun gebruik voortvloeien (Protocol van Nagoya, ABS)”

 • de analyse van de noden tot versterking van de capaciteiten van de partnerlanden in het kader van het protocol van Nagoya en ‘ABS’;
 • bijdragen tot de ontwikkeling van producten en diensten en organiseren/meewerken aan workshops rond sensibilisatie van de belanghebbenden in België, zoals de onderzoekers, de attachés en anderen;
 • samenwerken met de Belgische knooppunt ABS en ABS-Clearing House op de ontwikkelingen rond ABS en het protocol van Nagoya.

De kandidaat/kandidate zal ook:

 • bijdragen tot de andere strategische assen van het DGD-KBIN programma, inclusief de strategische reflectie, projectoproepen, stuurgroepen, updaten van de web site enz...
 • bijdragen tot de verslaggeving, de planning, de evaluatie van het programma;
 • deelnemen aan nationale en internationale symposia rond beleid, MRV en ABS.

Gezocht profiel

De kandidaat/kandidate moet:

 • houd(st)er zijn van een master in natuurwetenschappen of een ander domein gerelateerd aan natuurwetenschappen of milieu, met een beroepservaring van minimum 3 jaar in ten minste één van de domeinen van de functie;
 • beroepservaring hebben op het terrein in een ontwikkelingsland, een goede kennis hebben van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, en ervaring in het organiseren van workshops, training, stages, lessen;
 • een goede kennis van ecosysteemdiensten en de ecologische en economische uitdagingen hieromtrent;
 • een vlotte schrijver/schrijfster zijn met een analytische teamgeest en een vlotte kennis van het Frans, Nederlands en Engels om te kunnen werken binnen het team zoals ook met de partners in ontwikkelingslanden;
 • een goede capaciteit om te werken met data bases en IT instrumenten;
 • ervaring van projectbeheer en ervaring met de instrumenten van ‘Project Cycle Management’.

Bijkomende vaardigheden

 • een bijkomend diploma of vorming in economische of sociale wetenschappen is een ernstig pluspunt. Een doctoraat is een pluspunt;
 • vorming in communicatie, pedagogie, change management of andere gelijkwaardige vaardigheden of ervaring zijn een goed pluspunt.

Werkomstandigheden

De functie is in 1000 Brussel, Vautierstraat 29, met een contract van onbepaalde duur, voltijds, salaris volgens de federale barema’s voor wetenschappelijke functies. Onmiddellijke in dienstneming (ideaal op 1 november 2014).

Informatie, enkel via mail, kan aangevraagd worden aan dhr. Luc Janssens de Bisthoven, coördinator van het programma.

Een gedetailleerd CV, 3 referenties en een motivatiebrief moeten, enkel en alleen per e-mail, worden verstuurd aan dhr. Luc Janssens de Bisthoven, ten laatste tegen 8 september 2014. De interviews zullen plaatsvinden in de week van 22 september.
Spontane sollicitaties

Voor spontane sollicitaties: mail naar jobs@natuurwetenschappen.be

 
Laatst gewijzigd : 15 juli 2014