U bent hier: Home » ... » ... » Belgische Geologische Dienst » BGD website

Belgische Geologische Dienst

Deze pagina naar iemand opsturen Deze pagina afdrukken
Service Géologique de Belgique
De Belgische Geologische Dienst (BGD), opgericht in 1896, is een departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en stelt een twintigtal statutaire en contractuele geologen tewerk. De BGD fungeert als documentatiecentrum en treedt op als partner in geologische projecten in België. De BGD is lid van het Europese netwerk van Geologische Diensten. Deze website wil een overzicht geven van de onderzoeksactiviteiten en van de producten (van kaarten tot databanken) van de BGD.

Project ThermoMap

Cartografie van ondiepe geothermische bronnen

De Project ThermoMap

Duurzame ontwikkeling

De invloed van de zeespiegelstijging in lage kustgebieden

De invloed van de zeespiegelstijging in lage kustgebieden

Geologie & toerisme

Toeristische activiteiten in verband met de aardwetenschappen in België

Geologie & toerisme in België
 
Laatst gewijzigd : 19 mei 2014