Taal
Navigatie


 
U bent hier: Home » ... » Wetenschapsnieuws » Belgische mierenatlas

Belgische mieren in kaart

Deze pagina naar iemand opsturen Deze pagina afdrukken


Hoeveel mierensoorten leven er in België, denk je? We onderscheiden vaak niet meer dan de zwarte mieren die onder het tuinpad leven, en die rode exemplaren waar je liever niet op gaat zitten in het bos. Toch krioelen er wel 76 verschillende soorten mieren in ons landje! Dat weet Wouter Dekoninck, entomoloog bij het KBIN en coördinator van een gloednieuwe tweetalige mierenatlas, waarin de verspreiding en biologie van de Belgische inheemse mieren werd samengebracht.

"De atlas is het resultaat van 20 jaar veldwerk en onderzoek," vertelt Wouter. "Het is erg bijzonder, niet enkel omdat het de eerste atlas is die de mieren van het volledige Belgische gebied oplijst, maar ook omdat het de grote Belgische werkgroepen rond mierenonderzoek, Polyergus en FourmisWalBru, samenbracht."


Cover Verspreidingsatlas van de mieren van België

 

"Bovendien blijft het niet bij deze publicatie: er zullen regelmatig online updates verschijnen op http://formicidae.be/atlas.htm, zodat geïnteresseerden steeds een actuele atlas kunnen consulteren."

De atlas beschrijft telkens de verspreiding en status van de mierensoort, geeft informatie over leefgebied, leefwijze en veldonderzoek en voorziet tips voor onderzoek van de soort in het veld. De kaartjes geven de biogeografische verspreiding van elke soort weer, waarbij je duidelijk kan aflezen waar de mier in kwestie leeft en welke leefomgeving ze verkiest. "Zo vind je de slanke oogstmier (Aphaenogaster subterranea) vooral op rotsformaties langs de grote Waalse rivieren, terwijl de buntgrasmier (Lasius psammophilus) zich liefst ophoudt op de Kempense zandbodems."


Lasius psammophilus

De buntgrasmier vertoeft graag op zandbodems

Verspreiding van Lasius psammophilus

Verspreiding van de buntgrasmier

 

Het werk van de entomologen geeft ook aan dat er de laatste 15 jaar heel wat nieuwe soorten aan de Belgische fauna werden toegevoegd. Een aantal zeer zeldzame soorten werden pas nu ontdekt door de intensieve inventarisaties van de beide werkgroepen. Maar ook een aantal mierensoorten zijn verdwenen uit België, benadrukt Wouter: “We hebben intensief gezocht naar soorten waarvan we zeker zijn dat ze voor 1980 in ons land werden waargenomen, maar voor 7 mierensoorten is duidelijk dat ze niet meer bij ons voorkomen. Habitatverlies is de belangrijkste reden hiervoor. Het is daarom ook belangrijk om de mierenbiodiversiteit op heel wat plaatsen te blijven opvolgen. Veranderingen in mierenfauna vertellen ons namelijk veel over hoe de natuur op menselijke en andere ingrepen reageert.”

Interesse om de Belgische mierenatlas te kopen? De atlas werd uitgeven door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie in samenwerking met het Belgisch Biodiversiteitsplatform en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en is te verkrijgen voor de prijs van 10 euro bij:

Secretariaat KBVE-SRBE
Vautierstraat 29
1000 Brussel
Tel.: 02 627 4321
isabelle.coppee@naturalsciences.be

De mierenatlas is ook verkrijgbaar in onze Museumshop.

DEKONINCK W, IGNACE D, VANKERKHOVEN F & WEGNEZ F, 2012. - Verspreidingsatlas van de mieren van België - Atlas des fourmis de Belgique. Bulletin S.R.B.E./K.B.V.E., 148: 95-186.

 
Laatst gewijzigd : 01 februari 2013